Kategoriler

Toprak ve Gübre İsteği


Güller çok çeşitli topraklarda yetişebilir. Ancak en sevdiği toprak killi-tınlı ve
organik maddece zengin olanlardır. Gül toprağı havalı, drenajı iyi, bünyesinde yeterli oksijen
ve su depolayabilen bir yapıda olmalıdır. Gül bitkisi yetiştiriciliğinde ilk toprak hazırlığı çok
iyi olmalıdır. Hiç üretim yapılmamış topraklarda gül yetiştirilecekse toprak derin
işlenmelidir. Dikim öncesi toprağın gübrelenmesi için toprak analizlerinin yapılması yararlı
olur. Gül yetiştirilecek toprakta olması gereken besin maddeleri 100 gr kuru toprakta
miligram olarak şu şekildedir;

pH...............6-6.5
Tuz..............%0.2-0.3
N.................20-30 mg
P2O5............50-80 mg
K2O............80-150 mg
MgO..........15-25 mg
Mn.............150-200 ppm

İyi bir gül toprağında bir miktar bakır ve bor da olmalıdır. Gül üretiminde toprak pH’sı
6-6.5 arasında olmalıdır. Nötr ve alkali topraklarda yetiştirilen güllerde yapraklarda kloroz
meydana gelmektedir. Toprak pH’sının ayarlamak için bazı uygulamalar yapılabilir.
Gül bitkisi dikilmeden önce toprak hazırlığı yapılırken topraktaki bakteri ve
mantarların kontrolü için dezenfeksiyon yapılması da önemlidir.

 

Sulama


Gül bitkisinin yeşil aksamının % 70-90’ı sudur. Bu nedenle gül bitkisi dikimden
itibaren yeterli miktarda özenle sulanmalıdır. Sulama zamanı ve su miktarı çevre koşullarına
ve toprak yapısına göre değişir. Bitkinin gelişme durumuna bakarak özellikle sürgün verme
döneminde ve sıcak yaz aylarında daha fazla sulamak gerekir. Budamadan sonra ve çiçek
kesim dönemiyle kış aylarında su ihtiyacı azalır.

Sulama suyu iyi kalitede olmalı fazla kireçli olmamalıdır. Sulama suyunun sıcaklığı

önemli değildir. Ancak ılık su ile sulamada verim artışı saptanmıştır. Su kuyulardan
sağlanıyorsa bir süre dinlendirilmeli, daha sonra sulamada kullanılmalıdır.

 

Gübre Eksikliklerinde Görülen Durumlar

 

? Azot noksanlığında: Bitki gelişiminde yavaşlama, sürgünlerde şekil bozukluğu ve
sürgün sayısında azalma, yapraklarda küçülme, alt yapraklarda renk açılması, yaprak
dökülmeleri görülmektedir.


? Fosfor noksanlığında: Bitki gelişiminde yavaşlama, yaşlı yaprakların renk
değiştirmesi, yaprakların sararmadan dökülmesi ile karşılaşılmaktadır.


? Potasyum noksanlığında: Yaşlı yapraklarda uç ve kenarların noktalı sararmaları ve
bunların yaprak iç tarafına doğru ilerlemesi, sararmaların kahverengileşerek ilerlemesi,
yaprakların aşağı doğru kıvrılıp dökülmesi, sürgünlerin zayıf gelişmesi ve sürgün gözlerinde
gelişimin durması görülmektedir.


? Kalsiyum noksanlığında: Genç yapraklarda ve sürgün uçlarında şekil bozuklukları
ve kurumalar görülür. Gül bitkisinde bodurlaşma, dal ve sürgünlerde sertleşme görülür. Genç
yaprak kenarlarında kuruma ve kanca şeklinde sararmalar görülmektedir.


? Demir noksanlığında: Yaprakların damar araları sararır. İleri aşamada sararma
yaprakların tümünü sarar.


? Magnezyum noksanlığında: Yaprakların damar araları sararır. Yaprak kenarları
yukarı ve aşağı doğru kıvrılır.

 

Budama


Güllerde budama bitkiyi gençleştirme, verimi artırma, kaliteyi artırma ve form vermek
için yapılır. Güller zamanla kartlaşarak kurumuş bir hâl alır. Bu durumda bitkiyi
gençleştirmek için aşı noktasının üstünden keskin bir aletle kesilir. Budama sayesinde yeni
oluşan sürgünler bitkinin gençleşmesini sağlar.
Budama form vermek için yapılıyorsa bitki V şeklinde budanır. Güllerde budama kış
sonu ile ilkbahar başlangıcında yapılmalıdır.

 

Güllerde budama üç şekilde yapılır.
I. Uzun budama (yumuşak budama): Bu tip budamada dipten itibaren 5-10 göz bırakılarak yapılır. İyi gelişen, kuvvetli güllerde uygulanır.
II. Kısa budama (sert budama): Bu tip budamada dallar dipten itibaren 2-4 göz bırakılarak
yapılır. Gelişimi iyi olmayan, zayıf fidanlara uygulanır.
III. Karışık budama: Bu tip budamada dalların durumu göz önüne alınır. Bazı dallar kısa
bazı dallar uzun budama yapılır.
Güllerin cinsi nasıl olursa olsun karışık budama şu şekilde yapılmalıdır:
I. YIL…………2 göz üzerinden,
II. YIL………..3-4 göz üzerinden,
III. YIL………5-6 göz üzerinden,
IV. YIL………2-3 göz üzerinden yapılmalıdır.
Bu budama şekli ile güllerin hem ömürleri uzar, hem de formları korunmuş olur.
Budama yapıldıktan sonra bitki hemen sulanmalıdır. Sulama yapılırken gübre verilmesi de
unutulmamalıdır. Sabah ve akşam saatleri budama için uygun saatlerdir.

 

 

gül fidanı, gül fidanı sulama, gül ağacı, gül fidanı gübreleme, gülde budama nasıl yapılır, gül çeşitleri, gül fidanı dikimi, gül nasıl yetiştirilir, kokulu gül çeşitleri, gül iklim isteği, gül hakkında bilgi, gül yetiştiriciliği, gül fidanı satışı, saksıda gül yetiştiriciliği